Mandala Workshop

- Nederlands -

De naam Mandala komt uit het Sanskriet, en betekent heilige/magische cirkel, waarvan het midden de „kern“ of het „centrum“ is. Vaak wordt het ook de „Circle of life“ genoemd. Jouw eigen Mandala te schilderen helpt je om je centrum in jezelf te vinden. Op het eind van de workshop ga je met je eigen Mandala naar huis.

 

Wat doen we in de workshop?

– Wij beginnen met een meditatie  

– Informatie over Mandala’s  

– Uitleg over het gebruik van acrylverf en techniek    

– Het schilderen en  vormgeven van je eigen magische Mandala       

– Heerlijk vegetarisch eten + drinken

 
 
De workshop vind plaats in mijn atelier in Noord-Holland. 
Wilt u graag een workshop samen met uw collega’s of vrienden organiseren? 
Stuur een mail en ik bespreek graag de details met u.
Kosten: 90,- Euro p.P.
 
info@petra-appel.art

- Deutsch -

Der Name Mandala kommt aus dem Sanskrit und bedeutet heiliger/magischer Kreis, dessen Zentrum der „Kern“ oder „Zentrum“ ist. Oft wird er auch als „Kreislauf des Lebens“ bezeichnet. Dein eigenes Mandala zu malen hilft dir, deine Mitte in dir selbst zu finden.
Am Ende des Workshops gehst du mit deinem eigenen Mandala nach Hause.

 

Was machen wir in dem Workshop?

– Wir beginnen mit einer Meditation

– Informationen zu Mandalas

– Erklärung zur Verwendung von Acrylfarbe und Technik

– Male und forme dein eigenes magisches Mandala

– Leckeres vegetarisches Essen + Getränke

 

Der Workshop findet in den Niederlanden statt. 

Wenn Sie einen Workshop mit mir in Ihrer Region organisieren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an. Kosten: 90,- Euro p.P.

info@petra-appel.art

 

- English -

The name Mandala comes from Sanskrit, and means sacred/magic circle, the center of which is the „core“ or the „center“. Often it is also called the „Circle of life“. Painting your own Mandala helps you to find your center within yourself.
At the end of the Workshop you will go home with your own Mandala.

 

What are we doing in the Workshop?

– We start with a Meditation

– Information about Mandalas

– Explanation about the use of acrylic paint and technique

– Painting and shaping your own magical Mandala

– Delicious vegetarian food + drinks

 
 
The workshop takes place in the Netherlands. 
Would you like to organize a Workshop in your area?
Please send me a e-mail for more information’s and details. Price: 90,- Euro p.P.
 
info@petra-appel.art

Data voor de komende mandala workshops: