Over mij - Über mich - About me

- Nederlands -

Petra Appel

Petra is geboren in Oostenrijk. Zij groeide op in het midden van prachtige natuur.

Haar liefde voor dieren en planten was van kinds af aan groot. Dit wordt weerspiegeld in haar kunst.

In 2018 emigreerde zij naar Nederland. In haar nieuwe thuis, in Nederland, heeft zij haar eigen natuurlijke pad gevonden en beleeft zij die in de vorm van schilderen en schrijven.

Mijn visie

"Ik wil mensen raken met mijn schilderijen. We leven omringd door de natuur. De aarde is natuur. De natuur heeft een ongelooflijk belangrijke rol voor ons mensen en ik wil mensen inspireren om hun natuurlijke pad te volgen. Daarom verwerk ik de natuur in al haar schoonheid in mijn kunstwerken. Mijn kunst brengt natuurlijkheid naar binnen."

- Deutsch -

Petra Appel

Petra ist geboren in Österreich. Sie wuchs umgeben von einer wunderschönen Natur auf.

Ihre Liebe für Tiere und Pflanzen war von Kindheit an schon sehr groß. Dies spiegelt sich in ihrer Kunst wieder.

2018 emigrierte sie in die Niederlande. In ihrer neuen Heimat, den Niederlanden, fand sie ihren eigenen natürlichen Weg und diesen lebt sie in Form von Malen und Schreiben.


Meine Vision


"Ich möchte Menschen mit meinen Bildern berühren. Wir leben umgeben von Natur. Die Erde ist Natur. Die Natur hat für uns Menschen eine unglaublich wichtige Rolle und ich möchte Menschen dazu inspirieren, ihrem natürlichen Weg zu folgen. Deshalb baue ich die Natur in all ihrer Schönheit in meine Kunstwerke ein. Meine Kunst bringt Natürlichkeit nach drinnen."- English -

Petra Appel

Petra was born in Austria. She grew up surrounded by beautiful nature.

Her love for animals and plants was great from her childhood. This is reflected in her art.

In 2018 she emigrated to the Netherlands. In her new home, the Netherlands, she found her own natural path and she lives it in the form of painting and writing.

Petra's vision

"I want to touch people with my paintings. We live surrounded by nature. The earth is nature.

Nature has an incredibly important role for us humans and I want to inspire people to follow their natural path. I therefore incorporate nature in all of its beauty into my artworks. My art brings natrualness inside."